RGPD - Cookies
Galicia

O Tribunal Superior de Galicia decreta que o nacemento dun fillo morto conta á hora de calcular a pensión de xubilación da nai

A decisión trata de «compensar a discriminación que sobren as mulleres traballadoras»

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decreta que o nacemento dun fillo morto conta como fillo para os efectos de calcular a pensión de xubilación da nai. Os maxistrados destacan nunha sentenza que o complemento por maternidade nas pensións contributivas está concibido como unha medida específica «en favor das mulleres para corrixir situacións patentes de desigualdade de feito respecto dos homes».

Na opinión dos xuíces, a «situación de discriminación» sufrida polas mulleres por ser traballadoras e nais «se producía xa desde o momento do embarazo, con independencia de se chegaba a bo termo». Por tanto, segundo explican na resolución, débese aplicar ese complemento no caso de falecer o fillo antes de nacer, pois trata de compensar «a discriminación laboral que sofren as mulleres traballadoras, en especial as que á vez foron nais, e máis en especial ás que tiveron máis dun fillo, todo iso coa finalidade de reducir unha brecha, que non só é salarial, tamén pensional».

Desta forma, o alto tribunal galego rexeita no fallo os argumentos do Instituto Nacional da Seguridade Social e da Tesourería Xeral da Seguridade Social, quen defende que o nacemento dun fillo morto «non conta como fillo para os efectos do recoñecemento e, no seu caso, da contía do complemento por maternidade nas pensións contributivas». 

Beneficio por coidado de fillos

Ademais, na mesma sentenza, os maxistrados consideran que o artigo 236.1 da Lei Xeral da Seguridade Social debe ser interpretado no sentido de que o beneficio cotizatorio que concede por coidado de fillo ou menor xérase «por todos os fillos nados entre o nacemento do primeiro fillo posterior á interrupción da carreira de seguro e dentro dos seis anos posteriores, sempre que se interrompese a carreira de seguro nos nove meses anteriores ao nacemento dese primeiro fillo». Por tanto, consideran que, no caso concreto que analizan na resolución, ese beneficio de cotización se debe aplicar á recorrente tanto para o primeiro fillo (como admitiu a Seguridade Social) como para a segunda filla (o que nega a administración) porque esa segunda filla, do mesmo xeito que o primeiro fillo, «naceu entre a interrupción da cotización como consecuencia da extinción da relación laboral e a finalización do sexto ano posterior ao nacemento do fillo».

A Sala do Social do TSXG lembra que a finalidade do beneficio por coidado de fillos menores é «compensar as interrupcións nas carreiras de seguro daquelas persoas traballadoras (usualmente mulleres) que as interrompen para o coidado de fillos ou menores», polo que considera que quedaría «cernada, cando menos en parte se, habendo máis dun nacemento no período temporal que vai desde nove meses antes do nacemento do primeiro fillo ata seis anos despois dese nacemento, só se xera o beneficio o nado (ou nados) dese primeiro nacemento, pois sería tanto como soamente compensar á persoa traballadora polo coidado dese fillo (ou fillos), coma se os demais nados dentro do período temporal a que se fixo referencia, que obviamente teñen a mesma necesidade de coidados que a norma contempla como finalidade xustificativa do beneficio concedido, fosen esquecidos por parte da norma».

O TSXG conclúe que a interpretación do beneficio contemplado no artigo 236.1 da Lei Xeral da Seguridade Social nun sentido restritivo sería «tanto como xustificar un impacto adverso sobre as mulleres, á vez que supoñería unha interpretación contra conciliación que prexudicaría ás persoas traballadoras que concilian, homes ou mulleres».

También te puede interesar