RGPD - Cookies
Comarcas

A Xunta empeza este mes o control de do lobo na Serra do Barbanza

O Plan de Xestión do Lobo en Galicia determina a necesidade de realizar seguimentos nas zonas nas que se teñan sospeitas ou haxa indicios de posible coexistencia de lobos e cans asilvestrados. Por esa razón, a Consellería de Medio Ambiente inicia o desenvolvemento do plan de control sobre a hibridación entre cans e lobos na Serra do Barbanza este mesmo mes de marzo.

O propósito do Plan de Control de Híbridos na Serra do Barbanza é a eliminación, por razóns de conservación da especie canis lupus, de todos os exemplares híbridos existentes nesta zona, dado que a existencia dos mesmos supón unha contaminación xenética da especie.

Este plan de actuación suporá a implantación de dous tipos de medida; os de control, polo que se efectuarán aguardos e batidas na zona contaminada para eliminar exemplares híbridos. As batidas se efectuarán ao longo do mes de marzo e os aguardos se realizarán ente os meses de abril e agosto, semanalmente, polos cazadores acreditados pola Consellería, estas dúas actuacións serán supervisadas polos axentes de Conservación da Natureza.

Co fin de minimizar o impacto sobre os lobos puros, os controis efectuaranse sobre aqueles exemplares que presenten un fenotipo can ou híbrido (caracterizados por pelaxe canela ou leonado).

A segunda das medidas recollidas son os trampeos, co que se pretende capturar o maior número de exemplares na zona, que pode derivar en dúas situacións: apresar un exemplar de fenotipo lobo ou un animal híbrido. No primeiro dos casos, procederíase a equipalos con colares gps, que permitiría estudar o seu comportamento espacial; ao tempo que permite ampliar o coñecemento sobre a ecoloxía da especie en mandas mixta e axuda a localizar ao resto e de individuos da manada. Un aspecto moi importante de cara a efectuar os controis oportunos.

Tamén o marcado de exemplares permite localizar a zona de cría e campeo da manada con certa facilidade, polo que se ten un terceiro método de control,o axexo, o que supón un enorme avance da cara a reducir o número de exemplares híbridos na zona. Estas tarefas comezarán no mes de abril.

Tarefas de observación en 2011

Cómpre destacar que,” tras informacións sobre a existencia dunha posible hibridación na Serra do Barbanza”, os técnicos e os axentes do departamento de Conservación da Natureza procederon a efectuar no segundo semestre de 2011 unha investigación, detectándose de visu e mediante mostraxe xenéticas, a existencia de exemplares híbridos.

Os resultados da investigación “revelaron a existencia dun importante problema de hibridación na zona” polo que dada a singularidade do asunto, a falta de experiencias a nivel mundial e tendo en conta as recomendacións e experiencias adquiridas, “se decidiu establecer unha serie de actuacións de seguimento e control e abatemento de exemplares híbridos, actuando da maneira máis axeitada para obter o maior rendemento científico posible, sendo acordes coas recomendacións internacionais existentes”.

 

También te puede interesar