RGPD - Cookies
'Qué te cuentas?' Galicia

#Coronavirus Isto é o que pode estar aberto dende este luns, segundo orden da @Xunta

Segundo aprobou este domingo o Goberno de Galicia, estes son os servizos e establecementos que poden abrir desde este luns en Galicia, cumprindo todos eles as normas sinaladas, en cumprimento da orden contida na declaración do ‘Estado de Alarma’ polo coronavirus.

As cociñas económicas e comedores sociais deberán manter o seu funcionamento habitual, tomando as medidas necesarias para que se limite a presenza simultánea de comensais a un terzo do aforo, e reforzando o subministro de comida para o consumo fóra do centro.

No tocante aos centros de atención social continuada, cómpre salientar que estes manterán a súa actividade, tomando as medidas necesarias para que se limite a presenza simultánea de persoas usuarias a un terzo do aforo. Pola súa banda, os centros de día de inclusión social suspenderán a súa actividade regular durante o período de emerxencia sanitaria, agás os servizos de mantemento da hixiene -como ducha ou lavandería- e os servizos de calor e café.

Por outra banda, as visitas aos centros residenciais de servizos sociais (como, por exemplo, residencias de persoas maiores ou con discapacidade) quedan restrinxidas agás en casos excepcionais debidamente autorizados pola dirección do centro.

Comercios

En relación coa suspensión da actividade comercial minorista, inclúense dentro das excepcións as actividades e establecementos correspondentes a bens de primeira necesidade: ópticas; a actividade das lonxas; e comercio ao retallo de ferraxería, pintura e vidro en establecementos especializados, en tanto que se trata de actividades que deben subministrar ao sector primario, gandeiro, pesqueiro e agrícola elementos necesarios para a continuación da súa actividade.

Así mesmo,  o documento precisa que todos os establecementos comerciais de primeira necesidade terán liberdade horaria, para fixar sen limitacións o peche e a apertura dos seus establecementos comerciais.

Concesionarios e talleres

Por outra banda, suspéndese tamén a actividade económica dos concesionarios de venda de automóbiles. Se ben, os establecementos que combinen reparación con venda de vehículos, soamente poderán realizar a actividade de reparación.

Perruquerías, autoescolas, gabinetes de psicoloxía

Así mesmo, suspéndense as actividades económicas correspondentes a academias, autoescolas e perruquerías, con excepción da prestación a domicilio, desta últimas, para garantir o servizo. E poderá seguir realizándose o labor dos gabinetes de psicoloxía e pedagoxía.

Dentistas, reparación de ordenadores ou fisioterapeutas

Ante as consultas formuladas, o texto aclara tamén que poden permanecer abertas, por exemplo:  actividades sanitarias e de servizos sociais -entre elas, actividades hospitalarias, médicas e odontolóxicas, asistencia en establecementos residenciais-; actividades financeiras e de seguros; actividades profesionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e servizos auxiliares; asistencia en establecementos residenciais con coidados sanitarios; actividades de servizos sociais sen aloxamento; reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico; lavado e limpeza de prendas téxtiles e de pel; pompas fúnebres e actividades relacionadas; fisioterapeutas; e técnicos de reparación e mantemento.

Alimentación

Sobre a permanencia nos establecementos comerciais cuxa apertura estea permitida, deberá ser a estritamente necesaria para que os consumidores poidan realizar a adquisición de alimentos e produtos de primeira necesidade, quedando suspendida a posibilidade de consumo de produtos nos propios establecementos. En todo caso, evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade de, polo menos, un metro a fin de evitar posibles contaxios. Os encargados dos establecementos e persoal de seguridade serán os directamente responsables de facer cumprir estas medidas.

Paro

No ámbito do servizo público de emprego de Galicia, e en coordinación co Servicio Público de Emprego Estatal (SEPE), adóptanse as seguintes medidas: non será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de abril. Se se teñen que realizar trámites urxentes na demanda, poderán facerse a través da oficina virtual ou chamando á correspondente oficina de emprego e quedan suspendidas as citas.

Peregrinos

En relación co Camiño de Santiago, e como consecuencia do peche de albergues da rede pública: actívase un servizo de acollida provisional no albergue público do Monte do Gozo, en Santiago, para aos peregrinos que se atopen en tránsito e mentres non dispoñan doutros medios de regreso ou aloxamento. E no aloxamento deberán cumprirse as normas de prevención determinadas polas autoridades sanitarias.

Cíes, pesca e marisqueo

Por último, non estarán permitidas as actividades de uso público no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, tales como o desembarque e as actividades recreativas nas illas. Se ben, quedan exentos os veciños das illas e a pesca ou marisqueo profesional, así como o persoal do parque nacional no desempeño das súas función.

Prohibidas as queimas

Suspéndese a realización de queimas nos terreos rústicos, quedando sen efecto as autorizacións e comunicacións de queimas xa notificadas ou efectuadas. E tamén estarán permitidos os servizos que ofrecen os veterinarios, tanto das empresas privadas como dos servizos oficiais.

También te puede interesar