RGPD - Cookies
¡Que se curren tu voto! Comarcas

O BNG quere que os veciños participen nos plenos

Propón un xiro radical na estruturación e organización do traballo político da Corporación municipal, comezando pola participación directa dos veciños nas sesións plenarias para que haxa «transparencia e democracia participativa e avanzar na Democracia Real». Nun concello de 700 habitantes a xestión política pode achegarse moito máis aos cidadáns: desde a celebración mensual dos plenos, abertos á participación directa dos veciños.

O BNG rexeita a creación da Xunta de Goberno local,  ao considerar  o Pleno  o ámbito de debate e decisión política. Coa  imprescindíbel redacción do Regulamento Orgánico de Funcionamento Interno, o BNG propon a constitución da “Comisión informativa dos asuntos do Pleno”, que se xuntaría 8 días antes da Convocatoria formal dos Plenos, co cometido de conformar a súa orden do día . Dita Comisión estaría integrada polas Portavoces dos dous Grupos Municipais e presidida polo Alcalde.

O BNG propón que os rogos e preguntas, sexa a quenda aberta á intervención e participación das asistentes, proposta, que  obriga á redacción do Regulamento de Participación das veciñas.

También te puede interesar