RGPD - Cookies
¡Que se curren tu voto! Vigo al día

Moncho Lareu (FPG) «A dereita é políticamente promiscua, na esquerda somos máis escrupulosos e non votamos a quenes no son tan de esquerda como nos»

N.REY/ A.ALBALADEJO/ N.FERNÁNDEZ .– Se alguén no mundo non ten aspecto de candidato á Alcaldía algunha e Moncho Lareu. Cando chamou á porta non imaxinamos que era o protagonista da entrevista. Cando se senta deixa craro que sabe o que quere decir e, sen parar de bulir na cadeira, resposta con tranquilidade…non hai prisa.

Vigo al minuto.- Moncho, dinos quen eres e presentanos un pouco a candidatura.

Moncho Lareu.- Eu son Moncho Lareu, son licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela e como moitos licenciados deste país traballo en algo que non ten nada que ver co meu, son operario de artes gráficas, e grazas porque hai moita xente que nin pode traballar agora mesmo. Son natural de Canido, parroquia de San Miguel de Oia, pero vivo dende hai 25 anos en Lavadores. Vou de número 1 da Fronte Popular Galega como podería ir calquera persona porque somos unha candidatura na que somos todos.A nivel nacional somos unha organización comunista, independentista, feminista e ecoloxista e aquí en Vigo conformamos no que nós damos en chamar a candidatura da clase obreira, da xente traballadora, xa que estamos nunha lista completa de mozos traballadores precarios e traballadores de todos os sectores produtivos.

VAM.- Que ten que ver a FPG co BNG?

ML.- Pois ben pouco. O BNG foi unha fronte nacionalista de esquerdas que se constituíu no 82 na asamblea de Riazor e co paso dos anos foi derivando cada vez máis cara as políticas socioliberais e rexionalistas que nada teñen que ver coa súa fundación. En cambio a Fronte Popular Galega formouse pola fusión do Partido Galego do Proletariado e a Fronte de Liberación Nacional, este último expulsado do BNG por ter políticas independentistas e de esquerda e está bastante alonxado do que sería o BNG.

VAM.- Cando falamos de independentismo falamos de dereito de autodeterminación?

ML.- O dereito de autodeterminación é o dereito a decidir e con ese dereito podes optar pola independencia, a federación ou incluso por ser dunha mísera provincia, que non é o mesmo. O dereito de autodeterminación é o que te permite ser independente ou non.

«NOS PULAMOS PORQUE HAXA, COMO EN PORTUGAL, CONSELLOS PARROQUIAIS E DE BARRIO: QUE TEÑAN COMPETENCIA NAS PARROQUIAS»

VAM.- E no caso de autodeterminación vos pediriades…

ML.– A independencia nacional o que pasa e que no caso das campañas municipais non é algo que vaia no programa, é algo que forma parte do noso ideario político pero no marco dunhas municipais non ten moito que ver.

VAM.- Cales son as liñas principais dese programa para as municipais?

ML.- Pois, por exemplo, queremos pedir que se volva a abrir o debate do PXOM porque non estamos a favor deste Plan Xeral de Ordenación Municipal, queremos que se abra un debate con todo o pobo vigués e con todos os axentes, sindicatos, asociacións ecoloxistas, etc… xa que este Plan Xeral foi un plan feito para regularizar, para legalizar chiringuitos ilegais como foi o Centro Comercial Gran Vía ou as Torres de García Barbón e para legalizar outro tipo de cousas ilegais. É ben sabido que esta actual crise económica unha das causas principais, senón a principal de todas, é a burbulla inmobiliaria e este Plan Xeral está feito para fomentar a burbulla inmobiliaria. Nos queremos un novo Plan Xeral e que se abra o debate, principalmente.

VAM.- Tendes algunha idea para reducir os 70.000 parados que hai na cidade?

ML.– O do emprego é outra das preocupacións que hai aínda que, aunque bueno, haxa outros candidatos como a señora Porro que fundamenten a súa campaña no tema do emprego dun xeito demagóxico e insultante para a esencia do pobo, e máis a Vigo, porque os municipios teñen ben poucas competencias para amañar o tema do emprego. A maioría das competencias para amañar o tema do emprego as teñen a administración autonómica e a estatal. É ben sabido tamén que un municipio si que pode axudar a que se cree emprego, pero non é o principal axente para facelo. Entón nós pulamos porque se recupere a titularidade pública de moitos servizos que foron privatizados nos últimos anos e desde aí crear emprego e pulamos porque por exemplo, por poñer un exemplo, porque haxa unha radio e unha televisión pública e un xornal públicos de titularidade municipal e desde aí tamén se poda crear emprego a xornalistas, a operarios de artes gráficas, a cámaras, a técnicos de son, etc… e como ese exemplo moitos outros. O emprego público é importantísimo agora mesmo.

VAM.- Dous motivos para votar en xeral e dous motivos para votar á FPG en particular.

ML.- Para ir a votar en xeral… Eu diría para ir a votar á FPG porque por exemplo nos nunhas eleccións xerais pedimos a abstención porque non temos moito sentido. En cambio, para ir a votar nunhas municipais os concellos é a administración máis cercana que ten o pobo, e non debería ser. Nos pulamos porque haxa como en Portugal consellos parroquiais e de barrio que teñan competencia nas parroquias, pero por desgracia a máis cercana, e non é moito, son os concellos. No Concello se deciden os camiños, o alcantarillado, o cable que che pasa pola casa, etc… Esa é unha das razóns para votar nunhas municipais.Para votar á FPG pois basicamente que a FPG é o único partido en Vigo que loita contra a corrupción, que é moi grande, o único que a denuncia e o único que defende o medio ambiente e unha política sustentable. Nós estamos en contra dos recheos, non queremos nin un recheo máis na Ría de Vigo; estamos en contra da macrodepuradora, queremos que haxa outro tipo de solucións para as augas do Lagares... No caso da corrupción, unha cousa que queremos denunciar, que nos parece gravísima, é o emprego nos últimos anos e nos últimos meses está vendo aumentado, é a propaganda institucional como a de Alcaldía, Tenencia de Alcaldía, Porto de Vigo… que é unha propaganda feita desde un desfalco, un roubo descaradísimo, con cartos públicos se está promovendo e facendo publicidade de certos partidos que ostentan eses cargos. Polo demais, desde a FPG somos un partido que máis alá das palabras vacías e dos enganos estamos a favor da igualdade real entre homes e mulleres e entre todas as persoas. E tamén decir que nos non somos unha candidatura que digamos que vamos a gobernar para todo o mundo en Vigo, vamos a gobernar para a clase traballadora, que é a maioría como di o noso lema.

«QUEREMOS PEDIR QUE SE VOLVA A ABRIR O DEBATE DO PXOM, NON ESTAMOS A FAVOR DESTE PLAN XERAL, QUEREMOS QUE SE ABRA UN DEBATE CON TODO O POBO VIGUÉS E CON TOSOS OS AXENTES, SINDICATOS, ASOCIACIÓNS ECOLOXISTAS…XA QUE ESTE PLAN FOI UN PLAN FEITO PARA REGULARIZAR E LEGALIZAR CHIRINGUITOS ILEGAIS COMO FOI O CENTRO COMERCIAL GRAN VÍA AOU AS TORRES DE GARCÍA BARBÓN»

VAM.- Que se pode facer coas empresas públicas privatizadas que existen en Vigo e contra a falta de auteridade en xeral?

ML.- Basicamente o Concello ten que pular para que sexa todo o contrario, para revertir esa situación. En cambio as tres forzas políticas que están aí viñeron facendo iso, ir privatizando todo e poñelo en mans de amiguitos aos que logo financian por detrás e lle dan o favor de novo. Iso é o que se di que se fai no rural galego, pero nas cidades faise igual, o mesmo caciquismo, e denuncialo. Nos dende o noso partido o denunciamos e se chegamos ao Concello pensamos que dende aí vai ser un altofalante grande para denunciar este tipo de cousas.

VAM.- Canto tempo leva presentándose a FPG ás eleccións en Vigo?

ML.– Como FPG presentámonos hai catro anos e no ano 94 tamén. Co nome da FPG, antes da FPG, que eramos outro partido, presentámonos nos anos 80 dúas veces, unha como candidatura Unidad Popular e outra como Galicia Ceibe.

VAM.- Como se financia a FPG?

ML.– Coas cuotas dos militantes e facendo camisetas e vendendoas e cousas así, como calquera partido pequeno.

VAM.- Cantos cartos tendes para estas eleccións?

ML.– Pois para estas aínda vin eu hoxe o orzamento, o orzamento non, o que levamos gastado, que non imos gastar máis, e en Vigo gastamos uns 500 euros.

VAM.- Esencialmente en que?

ML.- Cartelería, papeletas, pegatinas, dípticos co programa e pouco máis, algunha fotocopia.

VAM.- E para facer campaña, os actos de campaña onde tendes pensado facelos?

ML.- Basicamente falar con veciños, sindicatos, organizacións xuvenís, etc… o noso mitin de peche en Vigo será o día 18 na Federación de Asociacións Veciñais ‘Eduardo Chao’, ás 20 horas.

«A PROPAGANDA ELECTORAL COMO A DE ALCALDÍA, TENENCIA DE ALCALDÍA, PORTO DE VIGO…QUE É UNHA PROPAGANDA FEITA DESDE O DESFALCO, É UN ROUBO DESCARADÍSIMO: CON CARTOS PÚBLICOS SE ESTÁ PROMOVENDO E FACENDO PUBLICIDADE DE CERTOS PARTIDOS QUE OSTENTAS ESES CARGOS»

VAM.- Estará Ferrín alí?

ML.- Ferrín agora mesmo, o camarada, ten un cargo institucional, está na Coruña toda a semana e non creo que poida estar. Tampouco vai nas listas, nos apoia, pero…

VAM.- Por que non vai nas listas? É a cara máis coñecida da FPG e foi candidato hai catro anos…

ML.- Si, foi candidato hai catro anos pero a nivel nacional, nas autonómicas. Uns militantes nos centramos nas municipais, eu por exemplo nas autonómicas non fun en listas, e outros militantes se centran nas autonómicas, nas nacionais.

VAM.- Cantos militantes ten a FPG en Vigo?

ML.- En Vigo agora mesmo seremos como 40. E logo hai militantes e hai afiliados tamén.

VAM.- En cantos concellos os presentades?

ML.- En Galicia nos presentamos como FPG en Vigo e en Redondela, e como coalicións en Cangas e en Nigrán. Logo apoiamos xunto con outras alianzas independentistas as candidaturas soberanistas de Miño, Mugardos, Santiago de Compostela, Ames, O Porriño, Salvaterra e Ponteareas.

VAM.- Cres que o descrédito político que hai hoxe vai favorecer a presenza de partidos alternativos aos principais?

ML.- Debería ser. Nós é polo que loitamos, pero a cousa está moi mediatizada. Por exemplo, o tema de que agora se achegan unhas eleccións xerais fai que a xente estea a pensar en clave de PP, PSOE, PP, PSOE e iso perxudica tanto a partidos galegos, perxudica mesmo ao BNG, como perxudica as formacións minoritarias que agora mesmo co descrédito que hai poderían ir para arriba. Pero, bueno, normalmente a xente cando se cabrea non vota e nos poderíamos encauzar ese cabreo pero cos medios que temos moita xente nin nos coñece. E, normalmente, os medios de comunicación non falan, salvo excepcións, doutros partidos, focalizan todo neses dous, neses tres como moito e de aí non saen.

VAM.- Abel Caballero é  de esquerdas ou de dereitas?

ML.- Abel Caballero basicamente é un señor bastante egocéntrico, narcisista, autoritario e, ademais, está envolveito continuamente nunhas liortas internas no PSOE de Vigo que iso si que parece unha Guerra Civil. E nos pensamos que fai unha política que non é nin de esquerdas nin de dereitas, é unha política que procura fomentarse a si mesmo, ao seu ego e nada máis. Queimar cartos en cousas como o Festival Aéreo e outras pantomimas deste tipo solo procuran agrandar o seu ego propio.

VAM.- E Corina Porro?

ML.– Corina Porro si que é de dereitas, e de dereita moi dereita. É unha persoa que agora mesmo unha vez derrotado no PP de Galicia aquel rexionalismo folclórico de Fraga, dos Cuíñas, etc… representa ese novo neofascismo ultraliberal encabezado por Feijóo. É unha persoa que ten detrás aos banqueiros e empresarios máis reaccionarios e ademais ten xente incluso bastante corrupta ao redor, non nos ten crédito ningún.

VAM.- E o BNG, Santi Domínguez?

ML.– O BNG, igual que está pasando a nivel nacional, por desgracia en Vigo miramos que o BNG está cada vez máis se está convertindo nun apéndice do PSOE, non ten personalidade propia, non é aquel partido que mobilizaba estudantes, sindicalistas, labregos… convertiuse nun partido máis do sistema, tipo PNV ou CiU pero nin sequera cos apoios empresariais que poden ter estes.

VAM.- Cal é a vosa opinión sobre o papel que fixeron os sindicatos maioritarios nos pactos co Goberno?

ML.- Os sindicatos españois, porque non foron os maioritarios porque a CIG tamén é maioritairo, os sindicatos españois aí mirouse que non morden a man que lles da de comer. Os sindicatos están financiadísimos, excesivamente financiados polo Estado, e mediante cursos de formación co que poden ter centos de liberados e iso o que fai e que os ten agarrados de pés e mans e que asinen ese tipo de contratos, porque son contratos que venden directamente aos obreiros e que nos fan retroceder 30 anos en dereitos.Pola contra hai outros sindicatos, en Galicia temos bastante sorte cos nosos sindicatos, como poden ser a CUT ou a CIG, que son bastante coherentes, non como noutros lados do Estado. Son sindicatos independentes, sindicatos de masas, formados por traballadores de esquerdas e combativos e de clase. E gracias a iso tivemos unha folga xeral en xaneiro que dentro da capacidade que poidan ter estes sindicatos foi un éxito, e iso demostra que non necesitamos de sindicatos vendidos para loitar polos nosos dereitos.

«ABEL CABALLERO É, BASICAMENTE, UN SEÑOR BASTANTE EGOCÉNTRICO, NARCISISTA, AUTORITARIO (…) CORINA PORRO REPRESENTA ESE NOVO NEOFASCISMO ULTRALIBERAL ENCABEZADO POR FEIJÓO (…) O BNG SE ESTÁ CONVERTINDO NUN APÉNDICE DO PSOE, NON TEN PERSONALIDADE PROPIA…NON É AQUEL PARTIDO QUE MOBILIZABA ESTUDANTES, SINDICALISTAS, LABREGOS…CONVERTIUSE NUN PARTIDO MÁIS DO SISTEMA, TIPO PNV OU CiU»

VAM.- Os políticos son o terceiro problema do país?

ML.- Iso é o que din as enquisas. Os políticos, referirase aos políticos profesionais, e pode que si. Porque político tamén son eu e en cambio non creo que sexa un problema para ninguén. Os políticos profesionais incluso pode habelos honrados, algún haberá, pero normalmente os políticos son xente que están traballando para outra xente, defendendo os intereses de quen o financian por detrás. Eles non son tanto o problema como os que están detrás financiando, eles son uns monicreques que están ás ordes duns intereses oligarcas.

VAM.- Pero iso é tremendo. Que o principal problema sexa o paro, o segundo a economía e que o terceiro problema do país sexan os políticos…

ML.- Si señor, pero é así.

VAM.- Cal é a diferenza entre un político profesional e outro que non o é?

ML.- Profesional é o que vive diso, o que está liberado sempre e non ten que ir a traballar pola mañá a unha empresa. Pero, bueno, o tempo que nos queda facemos política. O político profesional é, como estaba escoitando hoxe na radio, o que pola mañá se levanta e va a correr. Eu non necesito ir facer footing porque xa o fago no choio. Ese é o político profesional.

VAM.- Pero os políticos teñen que cobrar dalgún xeito…

ML.– Sí. Hoxe estabase queixando Pepe Blanco de que María Dolores de Cospedal, a secretaria xeral do PP, cobraba tres veces máis ca el. Claro que si el cobra un millón de pesetas ao mes e ela cobra tres será para dicirlle ti tamén cobras demasiado, non?

VAM.- Hai un lector que nos di: non teño traballo, non teño casa e quédame unha axuda de 400 euros do INEM. Que lle dicides vos?

ML.–  Pois que saia, que se organice e que loite. E que non lle queda outra. Eu tamén teño colegas que están nesa situación e lle dis: mira, machiño, organízate coa túa clase e loita e sae á rúa a protestar. En cambio, logo, o que fan é quedarse na casa, mirar a Belén Esteban e flipar co Real Madrid e co Barça. Iso tamén da conta logo da alienación, que é o que lle interesa ao Estado, que estemos alienados. Eu o que lles digo é iso, que se organice e que loite, que se deixe de tonterías, de telebasura, de fútbol e de chorradas desas. De pan e circo que dicían os romanos. E que saian a loitar, a protestar.

VAM.- Cal é o resultado que esperades acadar?

ML.- Pois nas últimas sacamos 549 votos, non sei se con ou sen o voto por correo, porque non accedín a esos datos. Esperamos que aumente. O noso obxectivo é entrar no Concello pero estivemos calculando e se necesitan 7.000 votos. Se 7.000 vigueses nos queren votar sería moi bo, pero, bueno, o obxectivo é medrar.

«MOITA XENTE QUE TEN PROBLEMAS GRAVES NON SE MOBILIZA E O QUE FAI E QUEDARSE NA CASA, MIRAR A BELÉN ESTEBAN E FLIPAR CO MADRID BARÇA»

VAM.- Mentres a esquerda, os que se din de esquerda, preséntase disgregada, a dereita preséntase en bloque…

ML.- Si, a dereita é moi promiscua para este tipo de cousas, na esquerda somos máis escrupulosos e aos que non son tan de esquerdas coma nos pois xa non os queremos votar, e é normal porque tradicionalmente a xente de esquerdas somos máis honradas e temos máis principios. En cambio a dereita como non ten principios pois lle da igual. En toda Europa por exemplo están saíndo grupos de extrema dereita, ultradereita, neonazis… e todo iso no Estado español non o hai. Por que? Porque esa ultradereita que está na gran Europa está dentro do Partido Popular. Están mesturados os conservadores, os demócratas cristianos, os liberais… e agora mesmo o que ten o poder, o que está gañando nunha especie de Tea Party invisible sería a ultradereita entre o PP. Ir todos xuntos no fondo lles convén para repartir o pastel.

VAM.- Pero o feito de que a esquerda non se presente unida pode facer que ese voto de esquerda se quede en casa? O PP vai a votar en masa: o 86% vai votar…

ML.- Si. Nos, na FPG, Nas autonómicas que houbo xusto despois da catástrofe do Prestige propuxemos abertamente á sociedade galega deixar a un lado as siglas e presentarse toda a esquerda, incluída unha esquerda que non é esquerda como é o PSOE, nunha candidatura que se chamaría, de xeito provisional, candidatura Nunca Máis. Pero bueno, non é que non chegara ao PSOE, é que nin sequera o Bloque quixo oír nada do tema.

VAM.- Grecia fala de saír do euro. Esa é unha mala idea ou non?

ML.- O euro a nós perxudicounos bastante. Lémbrome doutra crise parecida hai uns anos a crise levábase mellor porque podías devaluar a moeda. Ao ter euro non podes devaluar a moeda, tes que devaluala en toda Europa e Alemaña non vai querer, porque non o necesita. Entonces, ao ter a mesma moeda en toda Europa, Grecia, España e Portugal, os países aos que lle chaman os ‘pigs’ non poden devaluar a moeda, co que a saída da crise é máis difícil.

VAM.- Por que temos que ter unha hora menos en Galicia?

ML.- Non o levamos no programa, a verdade, perosi que hai moita xente do partido que o quere, que o pide na web, reúne firmas e seica nos axudaría ao aforro enerxético, porque nos din que atrasar unha hora axuda no aforro enerxético. A nos non nos chega a posta do sol ao mesmo tempo que en Madrid, chéganos ao mesmo tempo que a Lisboa e a Inglaterra. A nos non nos beneficia pero ao mellor si que nos perxudica o tema da hora. Pero é unha cousa moi difícil de levar a cabo porque indicaría cun telediario dixera son as 3, as 2 en Canarias e Galicia. Canarias está aí onde está, pero si dis nun telediario de lingua estatal que hai unha hora menos en Galicia hai algún que ten medo de que nos independicemos en tres días. Igual que pasa coas seleccións nacionais deportivas, dalles medo, e queren ter unida ata a hora.

 

También te puede interesar