RGPD - Cookies
Vigo al minuto

Cada vez utilizamos máis o vehículo particular para movernos por Vigo

Para ir ao centro usamos más o coche privado.
Para ir ao centro usamos más o coche privado.

O uso do transporte privado no ámbito escolar ten unha progresión continua, un 36% no periodo 2003-2009, mentras que o uso dos vehículos públicos no mesmo apartado reflexa un descenso do 16,0%, segundo manifestou hoxe o Valedor do Cidadán, Luis Espada Recarey, durante a presentación do libro «La movilidad local», un amplo estudo cuxo obxectivo é cuantificar os indicadores europeos de sonstenibilidade en relación coa movilidade local e transporte de pasaxeiros e cos desprazamentos dos escolares entre a casa e a escola na cidade de VigoO libro indica que a maioría dos desprazamentos realizados en Vigo durante 2009, un 81,1% foron de xeito non diario e relacionados con ocio, cultura, compra e abastecementos. Pola contra no viaxes a traballos e centros de ensino, a xente prefire o transporte privado, un 54,9%, valor medio que sería dun 61,6% no caso de ir ao traballo e un 57,2% ao centro de ensino. Ir a pé ou en bicicleta, pola contra, é un máis habitual nos casos de compra diaria, ocio semanal e ocio de fin de semana.

O capítulo A-3 do estudo, sobre a movilidade local e transporte de pasaxeiros, en canto a resultados globais indica que en 2009 o transporte privado foi o máis utilizado en Vigo, un 61,65% para trasladarse ao traballo, fronte a un 20,03 que usa vehículos públicos, e un 18,3% que fai o traxecto a pé. Sen embargo, nos viaxes os centros de ensino, o transporte público ocupa un 57,24%, mentras que os vehículos públicos marcan un 28,8% e o percorrido andando só é dun 13,88%. O motivo da utilización do coche privado no caso dos escolares é que distancia que recorren no desprazamento e de seguridade.

Dentro da comparativa 2003-2009, hai que resaltar que baixan os desprazamentos diarios ao traballo un 39,69% , debido ao aumento da taxa de paro motivada pola crise económica desde 2008. Tamén caen un 40% os desprazamentos diarios aos colexios, un 40,26%, pola imprantación da xornada continua nos centros. Os viaxes diarios baixan tamén nos casos da compra diaria, asemesmo pola crise, e ocio semanal, polo mesmo que os anteriores. Soamente aumentan os desprazamentos por ocio de fin de semana, un 9,39%, pois mentras o ocio semanal decae, a poboación do municipio incrementa o dos fins de semana, aínda que este aumento non compense a disminución do ocio semanal.

Por zonas os desprazamentos diarios ao traballo desmarcase da tendencia global ao situarse nun 2,26, quizáis porque a poboción con xotranda partida é maior e non ten acceso ao comedor de empresa, excepto o porto de Vigo. N o centro de enseñanza e 1,81, 1,52 na compra e 1,63 no coio semanal. A media global é de 1,60 viaxes.

Distancias
No caso da distancia media por desprazamento, no ámbito do traballo, na zona rural supera casi 2 kilómetros ao resto das outras zonas, debido a que a súa superficie representa o 56% da totalidad do municipio. No ocio semanal os valores son crecentes desde a zona urbana á rural (2,82-4,15) en función da distancia das zons do centro do municipio. O centro é o que fai más ofertas dese destiño con museos, salas de exposiciòns e locais de hostelaria.

En canto a utilización do transporte público hai que suliñar as diferencias de 16 puntos entre zonas semiurbana e rural, pois as distancias son maiores nas primeira. Pola súa parte, o rural fai un maior uso do transporte público un 96,54%, fronte a un 40;07% da seminurbana. O estudo indica que as distancias entre os centros de ensino e zonas habitadas son moi amplas e a maioría dos centros dispoñen de transporte escolar.

Andar polo centro
O transporte non motorizado só é crecente a tendenza na zona centro de Vigo no caso do ocio semanal, entre o 45 e o 64%), mentras que no casos dos estudantes da zona rural non aplica polas grandes sitancias entre centros e lugar de procedencia dos alumnios. No caso da Universidade, hai que subraiar que o medio más utilizados polos estudantes é o vehículo particular.

A compartiva dos indicadores con outras cidades europeas é chamativa no caso da xente que utiliza o transporte non motorizados, así en Vigo é en 2009 dun 30,4%, fronté, por exmplo a 83% de Tempere, 82 de Blagoevgrad, 81 de Oslo, 73 de Pori, 70 de Zaragoza y 65 de Barcelona. Ciudades con porcentajes menores de caminantes o bicilceta son Modena (17%) y Gdansk (25%).

Os datos do estudio feito polo Valedor do Cidadán recordan que o tráfico e a movilidade son o núcleo duro da crisis medioambiental da cidade, pois se «supón que ao crecer en número e velocidade contribuese a satisfacer os desexos e necesidades da poboación e, sen embargo, o único que se fai é aumentar a congtaminaciòn, o ruido, o escesivo consumo de recursos e a ocupación extensiva do espazo». Luis Espada repetirá en 2011 o mesmo estudo que afonde na movilidade de cara a que se faga máis sostible e teña notable aplicación entre os habitantes de Vigo.

También te puede interesar