RGPD - Cookies
Comarcas Vigo al minuto

Bonificacións de ata o 95% no ICIO e IAE a autónomos e empresarios que «aposten polo Porriño»

Para promover a instalación e fixación de empresas

Bonificacións de ata o 95% no ICIO e IAE a autónomos e empresarios que "aposten polo Porriño"

Os autónomos e empresarios que aposten polo Porriño para desenvolver a súa actividade produtiva poderán beneficiarse de bonificacións de ata o 95% no Imposto de Actividades Económicas (IAE) e sobre Contrucións, Intalacións e Obras (ICIO).

Así, o Goberno Municipal levou a Pleno este luns a modificación das dúas ordenanzas fiscais que regulan estes impostos, co fin de «promover a implantación e fixación de empresas no municipio e impulsar a actividade económica». Unha vez aprobadas inicialmente en sesión plenaria, co único voto a favor do Goberno Municipal, estes acordos levaranse a exposición pública para poder aprobarse definitivamente e entrar en vigor.

IAE

No tocante ao Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) inclúese unha bonificación 35% da cota ás empresas que utilicen ou xeneren enerxía renovable; un 40% ás que instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos e bonificacións de ata un 95% para aquelas que creen emprego (95% para as que impulsen máis de 20 postos de traballo, 75% entre 11 e 20 e 50% para os que creen ata 10 postos de emprego).

ICIO

Respecto do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras aplicarase unha bonificación do 95% da cota ás obras que sexan declaradas de “Especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento do emprego”; do 50% pola posta en marcha de proxectos empresariais de interese municipal e do 30% para a instalación de aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía solar, que será do 95% no caso de uso residencial.

También te puede interesar