RGPD - Cookies
Galicia Vigo al día

@AsNevesConcello pide a Abanca que elimine as ‘comisións abusivas» e devolva as xa cobradas

A proposta foi aprobada por unanimidade de todos os grupos da Corporación

O Pleno do Concello das Neves aprobou este martes, por unanimidade dos seus 11 concelleiros, integrantes dos grupos municipais do Partido Popular, BNG, PSdG-PSOE e concelleiro non adscrito, instar a ABANCA á eliminación das ‘comisións abusivas‘ e á devolución das xa efectuadas. A Corporación fixo extensiva esta solicitude a «todas as entidades bancarias con implantación no noso territorio».

Derogación da ‘Lei Montoro’

Así mesmo, cos votos a favor dos concelleiros do equipo de Goberno (BNG-PSdG-PSOE), a abstención do concelleiro non adscrito e o voto en contra dos concelleiros do Partido Popular, se insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno do Estado para esixir a derrogación da ‘Lei de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira’, Lei Orgánica de 2/2012, de 27 de abril, a popularmente coñecida coma ‘Lei Montoro’.

A Corporación das Neves entende que nesta situación de «grave crise», é necesario poder destinar os recursos dos Concellos a «políticas activas de emprego, solidariedade e reactivación económica».

Plan Galego de Reactivación Económica

Co apoio das concelleiras e concelleiros do BNG e PSdG-PSOE, a abstención do concelleiro non adscrito, e o voto en contra do PP, o Pleno do Concello das Neves, insta á Xunta de Galicia a iniciar a elaboración dun plan galego de reactivación económica, consensuado con todas as administracións, forzas políticas, axentes e sectores sociais. Este plan debe delimitar claramente as competencias das distintas administracións, para evitar duplicidades e baleiros no emprego dos recursos públicos.

Ademais, pídese ao Goberno de Galicia a elaborar con urxencia dun plan galego de axudas, que complemente as medidas do Estado, a autónomos e Pequenas e Medianas Empresas (PEMES).

A Corporación nevense instou á Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) e á Xunta de Galiza a esixir a derrogación da Lei Montoro para permitir que os concellos poidan desenvolver toda a súa capacidade de investimento e gasto.

Por último, o Pleno manifestou a «firme oposición da Corporación municipal a calquera pretensión do Ministerio de Facenda de incautar ou bloquear os fondos municipais».

También te puede interesar