RGPD - Cookies
Comarcas

@depo_es pon en marcha a 5ª edición de ‘DepoEmprende’

Os centros que o desexen xa poden solicitar a súa adhesión ao programa ata o 30 de setembro

A Deputación de Pontevedra vén de publicar as bases reguladoras da quinta edición de «DepoEmprende», o programa da institución destinado a fomentar o espírito emprendedor no marco do sistema educativo.

Centros sostidos con fondos públicos

Esta convocatoria diríxese aos centros  sostidos con fondos públicos da provincia de Educación Primaria, Especial, Secundaria Obrigatoria e Formación Profesional.

O mesmo divídese en tres proxectos, «DepoEmprende na escola», «DepoEmprende na ESO» e «DepoEmprende na FP, co fin de adaptarse ás necesidades de cada etapa educativa.

Ata o 30 de setembro

Os centros que o desexen xa poden solicitar a súa adhesión ao programa ata o 30 de setembro, podendo participar nun ou en varios proxectos.

A presentación de solicitudes realizarase, obrigatoriamente por vía electrónica a través da sede da Deputación de Pontevedra. O proceso de selección será o de concorrencia competitiva atendendo ás características de cada proxecto.

Tres modalidades

O proxecto educativo «DepoEmprende na escola» está dirixido ao alumnado de Educación Primaria (5º ou 6º curso) e de Educación Especial.

«DepoEmprende na ESO» destínase a mozos e mozas de 14 a 16 anos (3º e 4º da ESO) que estuden, preferentemente, as materias de Iniciativa á Actividade Emprendedora e Empresarial, Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional ou similares.

«DepoEmprende na FP» está dirixido ao alumnado de Formación Profesional de Grao Medio ou Superior que curse, preferentemente, o módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora ou similares.

En cada un dos proxectos poderá participar un máximo de dez centros, e para potenciar a comunicación entre eles a Deputación pon á súa disposición o Portal Educativo de DepoEmprende.

Curso 2020-2021

O programa desenvolverase no curso escolar 2020-2021 cunha temporalización e metodoloxía que se adaptará ás decisións que se tomen desde as administracións públicas sobre a organización e planificación do curso escolar e a evolución da crise sanitaria derivada da COVID-19.

Amais, para o desenvolvemento eficaz de «DepoEmprende» a Deputación de Pontevedra dota aos centros participantes de formación, recursos e ferramentas.

Formación profesorado

Entre estas accións destaca unha serie de formacións para o profesorado participante durante o desenvolvemento dos proxectos. A aprendizaxe será voluntaria e terá unha duración máxima de 20 horas.

También te puede interesar