RGPD - Cookies
Comarcas

@ArboConcello remata a mellora do Camiño do Poste-Barcela e adxudica a pavimentación do acceso á Igrexa de Santa María de Arbo

Co obxectivo de contribuir á dinamización do rural, o Goberno local de Arbo adxudicou as obras de Mellora de Pavimentación en Camiño de O Poste, parroquia de Barcela. As mesmas xa rematadas, tiñan por  obxeto “mellorar o estado de algunas das infraestructuras viarias existentes no concello”, amais do desenrrolo da actuación e a pavimentación e mellora dos camiños públicos municipais, realizar o desbroce e limpeza do camiño retirando toda a vexetación, limpeza enérxica de superficie de pavimento existente, de beiravías e regularización de firme.

Agora as obras que se pretenden levar a cabo son reparar muro existente enfrente da Igrexa, repoñendo pedras caídas e realizando as obras de vaciado e compactado de trasdós, reparando tubería de abastecemento  e colocación de tuveria  nova.

Ademáis, acometerase a canalización de pluviais- con colocación de tubaxes, sumidoiros, a conexión dos servizos xa existentes e a pavimentación das zonas afectadas polas obras e limpeza e reparación das beiravías- así como a  colocación de balaustrada na zona do muro.

O Concello de Arbo vén de obter para esta obra unha subvención a través da Consellería de Medio Rural – AGADER-, de concesión de axudas correspondentes ao Plan Mellora de Camiños Municipais con destino a execución da actuación denominada “Mellora e pavimentación do acceso a Igrexa de Santa Maria de Arbo” de 53.538,87€, estimándose o prazo de excecución do contrato en 3 meses a contar dende a sinatura da acta de comprobación do planeamento.

Según manifesta o alcalde, Horacio Gil,  “con estas actuacións, o Concello de Arbo, pretende seguir na mesma liña que leva adoptando dende a súa chegada o goberno, de mellorar os servizos en infraestructuras e camiños municpais, para facilitar os veciños e veciñas de Arbo unha maior comodidade”.

También te puede interesar