RGPD - Cookies
Galicia

@Xunta convoca para o 30 de outubro os titulares dos terreos afectados pola construción dun Itinerario peonil e ciclista na estrada PO-552

A Xunta convoca para o 30 de outubro os titulares dos terreos afectados pola construción dun Itinerario peonil e ciclista na estrada PO-552, nos treitos Coruxo – Roteas, A Estea e Priegue, nos Concellos de Vigo e Nigrán, para o levantamento de actas previas.

Os propietarios dos terreos ubicados en Vigo deberán acudir ao Concello o día 30, entre as 9.30 e as 13.30 horas; e no caso das fincas situadas en Nigrán, a quenda será para o día 31, entre as 10 e as 12 horas, na casa consistorial deste municipio. No seguinte enlace ao DOG pódese ampliar a información: https://goo.gl/LiKUNJ

O orzamento base de licitación do proxecto de construción é de máis de 868.000€, cofinanciados con fondos europeos FEDER para o período 2014 -2020.

O obxecto da actuación é a construción dunha senda peonil e ciclista na estrada PO-552, en tres treitos situados entre os pp.qq. 3+280 e 7+500. O primeiro tramo, entre Coruxo e Roteas, iníciase no Pq. 3+280, onde finalizan as beirarrúas existentes en Coruxo, e construirase senda polas dúas marxes da estrada ata o Pq. 3+600, na zona do pavillón de deportes. Desde este punto seguirase pola marxe dereita ata o 4+440, punto situado na zona inicial de San Miguel de Oia.

O segundo tramo, na Estea, localízase na travesía de San Miguel de Oia, comezando no Pq. 5+600 e finaliza no 6+070, punto no que remata a travesía. Prevese a súa construción pola marxe dereita da estrada PO-552, xa que na esquerda xa existe beirarrúa.

O último treito iníciase no punto no que comeza a travesía de Priegue (Pq. 6+910) e remata no 7+500, onde conecta coas beirarrúas existentes nas Rexas. Proxéctase tamén pola marxe dereita da estrada.

A sección tipo consta dunha senda dun ancho mínimo de 1,8 metros separada da calzada por unha zona axardinada e os bordos de separación nos tramos nos que as características da estrada e as edificacións existentes o permiten.

Ademais executaranse outras obras complementarias como a mellora das paradas de bus existentes nos tramos da actuación; a adaptación da intersección do Pq. 3+520 ao paso da senda, de modo que quedará habilitado un cambio de sentido para facilitar os xiros no sobreancho existente neste punto, e a mellora da drenaxe na curva do Pq. 7+100, nas Rexas.

Este itinerario está enmarcado no Plan de Sendas de Galicia, concretamente na comarca de Vigo, onde a Axencia Galega de Infraestruturas executará aproximadamente 12,5 quilómetros de novas sendas, cun orzamento que se achega os 5 millóns de euros. A Xunta ten garantido o financiamento ao terse incluído estas actuacións no programa operativo de Galicia dos fondos europeos FEDER para o período 2014 -2020.

También te puede interesar