RGPD - Cookies
Galicia

O teléfono móbil, prohibido nos centros educativos galegos

O goberno galego aprobou de forma definitiva o Decreto que desenvolve a Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa que, entre outras cuestións, prohibirá aos alumnos usar teléfonos móbiles e dispositivos electrónicos nos centros educativos.

Segundo o presidente Feijóo, esta norma fai de Galicia «a primeira Comunidade do Estado que regula o ciberbullying cun protocolo de prevención, que edita unha guía de tratamento do acoso e o ciberacoso» e que afonda cunha normativa na «idea de corresponsabilidade».

A Lei de Convivencia articúlase en torno a tres ideas clave: a corresponsabilidade, a prevención e a mediación. Con respecto á corresponsabilidade, identifícase a todos os membros da comunidade educativa como «axentes responsables da convivencia», ademais de crear un consello autonómico para a Convivencia Escolar.

Á marxe deste órgano consultivo e de apoio ao que poderá acceder toda a comunidade educativa, crearase tamén unha Comisión de Convivencia en cada centro de ensino que se encargue especificamente de todo o vinculado con esta materia e que se encadrará no seo do consello escolar.

 

También te puede interesar