RGPD - Cookies

Ningún candidato para 39 das 500 bolsas de traballo da Deputación de Pontevedra

O presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán

39 das case 500 bolsas que ofrecerá a Deputación de Pontevedra no marco de os seu II Plan de Práctica Laboral, quedarán vacantes debido a que non se presentou ningún candidato a postos demandados en 15 especialidades.

«Sorprendentemente», sinalou o presidente da institución provincial, non se recibiron solicitudes para o ciclo superior de Mercadotecnia e Publicidade, entre outras titulacións.

Os ciclos superiores de vitivinicultura, desenvolvemento aplicacións web, dirección de cociña e servizos de restauración, paisaxismo, xestión de empresas agropecuarias son algunhas das profesións sen aspirantes, xunto coas licenciaturas de farmacia e varias enxeñarías técnicas vinculadas ao sector da informática.

Rafael Louzán explicou que «para non perder estas bolsas» se lle proporá ás empresas demandantes de persoal «reorientar» a súa petición cambiándoa por un perfil profesional similar ao inicial «para darlle unha oportunidade» a outros titulados.

Os seleccionados poderán empezar a traballar nas empresas a partir do 1 de outubro e o 2 de setembro publicarase a lista definitiva de candidatos admitidos, por orde de puntuación académica.

Das 2.447 solicitudes cursadas, foron admitidos 2.014, dos cales 968 coa maior puntuación serán convocados a unha entrevista para garantir «un mínimo de dous candidatos por praza». As bolsas -de 800 € mensuais para titulados universitarios e 700 € para os graduados en ciclos superiores- terán un ano de duración.

 

También te puede interesar