RGPD - Cookies

Familias galegas desafiuzadas, con rendas inferiores a 532 € ao mes, poderán optar a unha vivenda gratuita

A Xunta porá a disposición de familias desafiuzadas en Galia  unhas 200 vivendas de promoción pública baleiras e próximas ao seu lugar de residencia e, no caso de que os devanditos inmobles non se estean situados nun ámbito próximo á vivenda habitual á execución hipotecaria da cal non se puido facer fronte, activará un programa de aluguer que contempla uns 500 beneficiarios.

O primeiro Consello da Xunta ordinario autorizou este mércores o acordo polo que se fixa que as familias desafiuzadas con rendas inferiores 532,5 € mensuais terán acceso gratuíto a estes inmobles cedidos polo Goberno galego.

Segundo asegurou o presidente Feijóo, no caso de que os ingresos da unidade familiar se sitúen entre o 1 e o 2,5% cento do Indicador Público de Renda (IPREM), os beneficiarios terán que aboar entre 80 e 150 € mensuais en función das características da vivenda e da súa renda. En canto aos colectivos aos que se vai priorizar referiuse familias numerosas ou aquelas nas que algún dos seus membros sufra minusvalidez, entre outros.

 

También te puede interesar