Galicia Vigo al minuto

Abanca obtivo en 2022 un beneficio de 217 millóns, un 40,7% máis que en 2021

Segundo informa a propia entidade

Abanca obtivo en 2022 un beneficio de 217 millóns, un 40,7% máis que en 2021

Segundo informa a propia entidade

Abanca obtivo en 2022 un beneficio de 217,0 millóns de euros, un 40,7% máis, en termos recorrentes, que en 2021, segundo informa a propia entidade.

Así, explica, este resultado produciuse “grazas ao bo comportamento do negocio e ao control do custo do crédito. Destaca a alta calidade dos resultados obtidos, que nun 94% proveñen de negocios bancarios con clientes. Este cociente era do 89% en 2021”.

Dacordo coa explicación de Abanca, os principais factores que explican esta evolución, son o bo comportamento da marxe de intereses (+14,2%) e o incremento na prestación de servizos (+9,4%) destacando o avance na venda de seguros e a achega dos servizos de cobros e pagos.

A entidade pechou o ano “desde unha posición de gran solidez financeira que a afianza como unha das máis saneadas do sistema financeiro español”. Así, Abanca presenta unha cobertura de activos dubidosos do 83,2%, un cociente Texas do 25,4%, unha taxa de morosidade do 2,0%, e unha taxa de adxudicados sobre balance do 0,3%.

Crédito a familias e empresas

“Conceder crédito a familias e empresas é unha prioridade na política comercial do banco, como o demostra o incremento nas formalizacións de crédito: +0,8% en hipotecas, +11,7% en crédito ao consumo e +17,5% en formalizacións con pemes e autónomos”.

Portugal, o segundo mercado do banco, “mostra un comportamento análogo, cun incremento do 97,1% en hipotecas e do 12,9% en longo empresa”.

También te puede interesar