RGPD - Cookies
Galicia Sucesos

Denegada a petición dunha nai que convive coa súa parella de ser considerada familia monoparental para pagar menos de gardería

A sección primeira da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rexeitou que unha muller que convive coa súa parella e a súa filla sexa considerada familia monoparental.

A muller alegou equivocarse ao incluír ao pai como membro da unidade familiar na matrícula da escola infantil da súa filla e esixía á Xunta que lle devolvese os cartos que considera que pagou de máis, pois as familias monoparentais teñen descontos. En concreto, pedía ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que lle ingresase 1.768€ correspondentes aos cursos escolares 2015/2016 e 2016/2017.

«Exista vínculo conxugal ou non, se os dous proxenitores conviven e contribúen economicamente ao sustento da súa filla menor, hai que computar o importe dos ingresos procedentes dun e doutro, a diferenza do que ocorre no suposto da familia monoparental, debido a que nesta última o outro proxenitor non contribúe economicamente ao sustento do fillo ou filla».

O alto tribunal salienta que, desta forma, «se acomoda mellor á realidade social do tempo presente, no que gran cantidade de proxenitores deciden non contraer matrimonio, a pesar do cal contribúen cos seus ingresos a todos os gastos que xera o mantemento do seu fillo ou filla común». Os xuíces destacan que non existe «razón lóxica ningunha para privilexiar aos proxenitores que non contraeron matrimonio fronte aos que si o fixeron».

A sala subliña que da documentación que figura no expediente se deduce que o pai convive coa nai e filla e contribúe ao sostemento das cargas da menor, «polo que carece de sentido que, a efectos do prezo a pagar pola atención educativa da nena, non se computen os ingresos do pai, senón só os da nai». Ademais, o tribunal advirte de que a finalidade da normativa é «atender á situación real da unidade familiar e axudar a quen máis o necesita».

O TSXG sostén que «coa interpretación» da recorrente «se daría pábulo a fraude de lei porque se poderían beneficiar ás unidades familiares de maiores ingresos, permitindo a ocultación dos ingresos dun dos proxenitores, a pesar de que contribúa ao sustento do fillo ou filla». O TSXG indica que a propia demandante «debeu entendelo así inicialmente, xa que incluíu ao pai como membro da unidade familiar e descartou que o seu caso fose o dunha familia monoparental».

También te puede interesar