Ciencia y Tecnología Galicia

A esperanza de vida dos galegos supera por primeira vez os 83 anos

A esperanza de vida ao nacer superou por primeira vez en Galicia a barreira dos 83 anos. Así o indica o último informe sobre indicadores demográficos publicado polo Instituto Galego de Estatística (IGE).

En canto á esperanza de vida ao nacer, é dicir, a estimación media de anos que viviría unha persoa no caso de que as condicións de mortalidade se mantivesen constantes e semellantes ás actuais, acadou no ano 2017 en Galicia os 83,3 anos.

Tendo en conta o ano 2016, a esperanza de vida sobe en ambos sexos e chega aos 86,3 anos nas mulleres fronte aos 86 no 2016, e aos 80,2 no caso dos homes fronte aos 79,5 do ano anterior.

Polo que se refire á esperanza de vida aos 65 anos, entendida como a media de anos que lle queda por vivir a unha persoa que alcanza esa idade, situouse en Galicia nos 21,6 anos. Este indicador volve ser máis elevado no caso da mulleres (23,7) que no dos homes (19,4).

También te puede interesar