Ciencia y Tecnología Vigo al minuto

Investigadores e médicos da Área Sanitaria de Vigo distinguidos polo uso dun navegador para combater unha enfermidade cardíaca xenética

A doutura Pilar Cabanas recolle a distinción, xunto con membros da Unidade de Arritmias e Electrofisioloxía do CHUVI, con xefe da unidade, o Doutor Enrique García (segundo pola dereita) e o doutor Andrés Íñiguez (primeiro pola ​dereita), xefe do Servizo de Cardioloxía.

Especialistas en  Arritmias de toda España distinguiron o traballo realizado na unidade do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo ( CHUVI) polo uso dun sofisticado navegador nunha intervención para atallar unha enfermidade cardíaca. En concreto tratouse dunha ‘ablación de Síndrome de Brugada’.

A distinción entregouse durante o ‘Congreso Nacional de  Arritmias’ celebrado en Sevilla, no que participaron preto dun milleiro de especialistas de toda España. Destacouse, sobre todo, o interese do caso así como a técnica empregada polo equipo que realizou a intervención, que require unha gran precisión.

Durante o congreso expúxose o procedemento realizado así como o historial e a evolución posterior do paciente. A ‘Síndrome de  Brugada’ é unha  alteración xenética que afecta ao corazón de pacientes novos e que se presenta como tal en contadas ocasións.

“É unha enfermidade na que as arritmias malignas recorrentes non son moi frecuentes, polo que son moi poucas as intervencións que na actualidade se realizan non só en España senón en toda Europa”, afirma a doutora Pilar Cabanas, que fixo a intervención.

Enfermidade hereditaria

A Síndrome de  Brugada é unha enfermidade xenética hereditaria que pode provocar unha serie de  arritmias severas en quen a padece. Normalmente non presenta síntomas concretos e só é  detectable mediante electrocardiograma. Debe o seu nome aos irmáns Brugada,  cardiólogos, que foron os que detectaron esta patoloxía.

Un dos tratamentos é a implantación dun  cardiodesfibrilador automático no paciente que actúa cada vez que hai un episodio. Pero hai casos nos que non é suficiente para a vida normal do paciente, debido a que o desfibrilador debe actuar en demasiadas ocasións.

A ablación é unha alternativa a esta situación. Realízase mediante un  catéter para traballar dentro do corazón, mediante queimaduras con radiofrecuencia ou, as veces, con frío (crioablación). En moitos tipos de arritmias é preciso para á ablación obter imaxes en tres dimensións mediante o  uso dun navegador.

También te puede interesar