RGPD - Cookies
Comarcas

O Concello de Redondela elimina as barreiras arquitectónicas e mellora a accesibilidade ás praias de Cesantes e do Cabo

O Goberno Municipal de Redondela, por medio das concellerías de Medio Ambiente e Benestar, ven de rematar  os traballos realizados nas praias de Cesantes e do Cabo que tiñan coma obxecto a eliminación de barreiras arquitectónicas, a mellora do acceso aos areais e a reposición de varias construcións que se atopaban en mal estado.

Nas pasadas semanas, realizáronse as obras de colocación de pasarelas, ramplas, aseos e duchas adaptados, ademais de bancos e elementos auxiliares, e as mesmas están xa rematadas

“A pasarela de madeira e as diferentes ramplas de aceso a praia, atópanse nalgún casos bastante deteriorados, e precisaban unha reparación en profundidade, ademais, era necesario repoñer dous aseos adaptados que estaban  moi danados”, sinala a tenente de alcalde María del Carmen Amoedo

Así mesmo, vense de eliminar parte do valado existente, que se remprazou por outro novo de 32 metros, e de características similares ó existente, mais axustado a duna para protexela de forma máis eficaz,

Todos os elementos que se empregaron  son removibles, e os materiais a empregados son semellantes ós existentes, permitindo a integración respectuosa coa contorna onde se atopan.

Tamén, ao obxecto de facilitar o baño para persoas con mobilidade reducida, o Concello adquiriu unha cadeira anfibia para adulto, con chasis ergonómico para maior accesibilidade e repousapés abatible, brazos con asas e abatibles, tracción con para realizar e rodas con suficiente diámetro para mellorar o seu manexo pola praia.

O orzamento destas actuacións, que estarán incluídas no Plan de Subvencións a Entidades Locais para o Fomento da Accesibilidade e Sinalización dos Recursos Turísticos no Medio Rural, están co-financiadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, é  de 70.000€.

“Esta é unha acción mais que se suma ás xa levadas a cabo dende a chegada ao goberno de Javier Bas nesta Praia. Foron moitas as accións non só de accesibilidade senón tamén de control de vertidos e mellora dos accesos o que posibilitou que por primeira vez esta Praia fose recoñecida coa Bandeira Azul no ano 2014. Este logro repetiuse nos seguintes anos e seguirase solicitando xa que cremos que temos unha Praia e un entorno privilexiado”, afirma o concelleiro de Medio Ambiente,  Miguel Ángel Álvarez.

Esta praia tamén foi incluida este ano dentro de arenais sen fume para mellorar  a calidade da area emilinando as cabichas xa que se trata dun elemento de altamente contaminante xa que concentra sustancias nocivas e tardan moitas anos en eliminarse da natureza.

También te puede interesar