RGPD - Cookies
Vigo al día

Sanidade anuncia a apertura do prazo para elixir hospital na Área Sanitaria de Vigo

O Diario Oficial de Galicia publica este xoves  unha Resolución do 10 de outubro de 2017 pola que se procede á apertura dun período  de elección de provisor de asistencia sanitaria especializada na área sanitaria de Vigo.

Así, “o Servizo Galego de Saúde (SERGAS)garante que os pacientes poidan elixir libremente o  seu centro hospitalario de referencia, optando entre o Hospital Povisa ou o Complexo Hospitalario Universitario da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo. Deste xeito, faise efectivo o dereito á libre elección do paciente”.

Poderán solicitar a inclusión no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) ou seren asignados a POVISA os beneficiarios da Seguridade Social dos centros de saúde dos concellos de Cangas do Morrazo, Moaña, Baiona, Nigrán, Gondomar así como dos seguintes centros de saúde do concello de Vigo: Coia, Coruxo, Navia,López Mora, Pintor Colmeiro, Nicolás Peña, Rosalía de Castro e Beiramar.

Un mes de prazo

O prazo inicial para elixir o centro hospitalario será durante todo  o mes de novembro, do 1 ao 30 de novembro.

No que atinxe á documentación necesaria, deberá achegarse o documento identificativo do solicitante –DNI, tarxeta de identidade de estranxeiro ou pasaporte- e o formulario incluído na Resolución publicada hoxe polo Sergas.

Se a petición a presenta un titor legal ou outra persoa autorizada haberá que levar tamén unha fotocopia do documento identificativo do solicitante e un documento que acredite a devandita titoría legal ou, no seu caso, o orixinal da autorización específica.

No será posible tramitar a opción de cambios nos seguintes supostos: mentres a persoa estea hospitalizada nun ou noutro hospital ou cando teña iniciado un tratamento de quimioterapia ou radioterapia; ou ben cando as solicitudes recibidas superen o límite máximo de persoas usuarias que POVISA pode ter asignadas segundo o concerto, establecido en 139.000.

A solicitude poderá presentarse no centro de saúde que lle corresponda á persoa interesada ou nos servizos de admisión de calquera dos centros hospitalarios do Chuvi ou POVISA.

As solicitudes rexeitadas comunicaranse sempre por escrito e facendo constar o motivo de rexeitamento. O cambio de hospital será efectivo no momento en que o usuario presente a súa solicitude e sexa adscrito polo Sergas.

A petición levará implícita a súa permanencia ata, como mínimo, a apertura do seguinte período anual no que de novo poderá exercer o seu dereito de libre elección.

También te puede interesar