RGPD - Cookies
'Qué te cuentas?' Vigo al día

ANPE denuncia os recortes nos centros educativos públicos de Pontevedra e pide a demisión do Xefe Territorial de Educación

O Sindicato Independente do Profesoraddo (ANPE), vén de denunciar a situación de recortes de unidades e postos de traballo que se teñen producindo, nos últimos cinco anos, nos centros educativos públicos que imparten Educación Infantil e Primaria na provincia de Pontevedra.

“A desaparición de cada unidade educativa dun colexio leva aparellada, como consecuencia da aplicación do catálogo de unidades e postos de traballo, unha determinada diminución da plantilla do profesorado”, sinalan dende ANPE.

Os datos sinalan que nestes 5 anos desapareceron 104 unidades e 152 postos de traballo na provincia de Pontevedra, e “téñase en conta que estamos a falar tan só dos centros públicos de Infantil e Primaria, e que por tanto nesta relación non se inclúen, pola tremenda dificultade para a obtención de datos fiables, os centros que imparten ensinanzas de Educación Secundaria, Formación Profesional e Ensinanzas de Réxime Especial”, subliñan os representantes do sindicato.

Por outra banda, denuncian que a estas actuacións hai que sumar que, por parte da Xefatura Territorial da Consellería de Educación na provincia de Pontevedra, nin sequera se está a respectar o catálogo oficial publicado pola propia Consellería, dado que “temos constancia de bastantes centros ós que non se lles está dotando da totalidade da plantilla contemplada en dito catálogo, situación que non se está a dar nas restantes provincias galegas”.

A estimación do importe total das nóminas que irían ligadas ós postos de traballo desaparecidos acumuladas entre o curso 2013-14 e o actual 2017-18 sumaría un montante de 15.000.000 €. “Un dato espectacular que fala por si só”.

Tamén resulta “esclarecedora “, sinalan dende ANPE, a comparación destas cifras –104 unidades desaparecidas en centros públicos nos últimos cinco anos- coas da variación de unidades concertadas en centros privados nos niveis de Infantil e Primaria nese mesmo período : 3 unidades máis.

“Todo o exposto fala ás claras de cal é o nivel de compromiso da Xefatura Territorial da Consellería de Educación en Pontevedra co ensino público”. Dende a mesma, en vez de aproveitar a baixada demográfica que se puidera estar producindo nalgunhas zonas para aumentar os recursos humanos no ensino, de xeito que se fixeran viables unhas menores ratios, desdobres, participación en programas e proxectos educativos, melloras na atención á diversidade, dotación e mantemento de servizos públicos esenciais como é o ensino para contrarrestar o declive do mundo rural e, en suma, incremento da calidade da educación pública, “o que se promove é a crúa tesoirada que supón a desaparición de 104 unidades e 152 postos de traballo. É por elo que desde ANPE solicitamos a dimisión do Xefe Territorial”.

También te puede interesar