RGPD - Cookies
Cultura Vigo al minuto

Un xulgado dalle a razón a unha veciña de Vigo e sentenza que é posible que dúas persoas que cobran a RISGA vivan xuntas

O conselleiro de Servizos Sociais, Rey Varela

O Xulgado do Contencioso Administrativo nº1 de Vigo, dalle a razón a unha veciña de Vigo á que a Xunta negárlalle a posibilidade de cobrar a Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA) polo feito de compartir vivenda con outra persoa.

O xulgado, en sentenza nº 389 de 23/11/2016 conclúe que a prohibición de que nun mesmo domicilio físico se perciba só una RISGA é contrario a dereito e que “só se pode defender e aplicar dita medida cando os membros dese domicilio manteñan entre si un vínculo ou relación familiar”.

A Oficina de Dereitos Sociais de Coia (ODS) denuncia que ano tras ano, a Xunta reforma as condicións para poder optar a esta renda, “engadindo requisitos de acceso e circunstancias excluíntes, que fan que cada vez máis persoas véxanse privadas do dereito a percibir ou manter dita renda”.

A necesidade de ficar sen ningún ingreso para poder solicitala, a concesión dunha soa RISGA por unidade familiar, e non por persoa, a exclusión das persoas migrantes sen papeis, o exhaustivo control para renovar o dereito, “son todos eles, requisitos establecidos nas sucesivas leis que amosan a incapacidade do goberno autonómico para se enfrontar de raíz ao problema da precariedade que moitas persoas  estamos a sufrir”, indica a ODS.

Lucía, “que, coma moitas outras, veu ameazado o seu dereito a renovar a RISGA polo mero feito de compartir piso con outra persoa, foi quen de recorrer e pelexar dita decisión nos xulgados. Logo de esgotar a vía administrativa, decidiu solicitar avogado de oficio para procurar na xustiza os dereitos que a Xunta lle negaba en forma de denegación da RISGA”.

Agora o xuiz, nesta sentenza sinala, literamente, que para que se poida excluír a percepción de máis dunha RISGA por vivenda, “non basta con convivir, é preciso que concorra esa específica relación persoal. A demandante convivía con outra persoa perceptora da Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA) e esa compañía habitacional era perfectamente compatible coa norma reguladora. Sería inverosímil que dúas persoas que perciben sendas prestacións para eludir a súa exclusión social, tiveran que excluirse mutuamente para non incorrer nesa exaxerada inclusión”.

O fallo desta resolución xudicial, sinala a Oficina de Dereitos Sociais, é de suma importancia para “todas aquelas persoas que, no país, vense obrigadas a mudarse de domicilio para non xuntar dúas ou máis RISGAS nunha mesma vivenda, aínda que só compartan piso, ou non teñan máis relación ca da simple amizade”.

También te puede interesar