RGPD - Cookies
Vigo al día

A Xunta de Goberno da Área Metropolitana, en marcha o 29 de decembro

O presidente da Área Metropolitana de Vigo, Abel Caballero, enviou este mesmo venres aos 14 alcaldes dos concellos que conforman a área a convocatoria para a constitución da Xunta de Goberno Metropolitana o vindeiro xoves 29 de decembro ás 11.00 horas no Edificio Municipal do Areal. Deste xeito cúmprese o prazo de constitución máxima dun mes logo da posta en funcionamento do ente supramunicipal.

Entre os primeiros puntos da orde do día desta primeira Xunta de Goberno Metropolitana estará a elaboración do Proxecto do Plan Metropolitano Cuadrienal que establece a lei e no que se «sintetizará todo o que a Área vai facer nos próximos tres anos». Tamén se inclúe a dación de conta do envío de documentación para a inscrición da Área no Rexistro de Entidades Locais de Galicia, o inicio da disolución da Mancomunidade ou a información dos escritos de constitución dos grupos políticos metropolitanos e os seus candidatos a voceiro e voceiro suplente.

Ademais, o órgano de goberno da Área Metropolitana dará conta dos municipios que solicitaron o seu ingreso no ente, informará sobre a conveniencia da solicitude á Xunta e á Deputación de Pontevedra da designación de membros do Comité de Cooperación da Área, debaterá sobre a periodicidade das sesións ordinarias da propia Xunta de Goberno e coñecerá as propostas dos grupos políticos metropolitanos para o nomeamento de Vicepresidencias da Área Metropolitana. Segundo explicou o alcalde de Vigo debe haber catro a proposta dos grupos con igualdade de xénero, diversidade ideolóxica e territorial.

También te puede interesar