RGPD - Cookies
Ciencia y Tecnología

Divulgare volve ao mar para mellorar a resposta fronte a vertidos químicos

divulgare

O grupo de investigación Divulgare volve a implicarse nun proxecto europeo de loita contra os vertidos marítimos accidentais, desta volta de substancias químicas. Tras a experiencia acumulada nos proxectos Arcopol, para a planificación, adestramento e resposta contra vertidos de hidrocarburos, os científicos universitarios inician agora unha nova andaina no proxecto Mariner (Enhancing HNS preparedness through training and exercising) que, coordinado polo Cetmar, se desenvolverá ata decembro de 2017.

O seu obxectivo é mellorar a capacidade de resposta ante vertidos químicos mediante o desenvolvemento de plans de adestramento e resposta coordinados entre distintas rexións da Europa atlántica, como Reino Unido, Francia, España e Portugal. Trátase de mellorar a cooperación rexional na planificación, preparación e resposta a derrames de substancias nocivas e potencialmente perigosas (SNPP), formando e sensibilizando e potenciando a transferencia dos resultados de I+D.

Co-financiado pola Comisión Europea a través da Dirección Xeral de Axuda Humanitaria e Protección Civil, xunto co Cetmar e a Universidade de Vigo, están implicados neste proxecto o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar); o Servizo de Gardacostas de Galicia; o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Ciimar) da Universidade de Porto; o Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les Pollutions Accidentelles des Eaux (Cedre) de Francia; a compañía lusa Action Modulers e Public Health England (PHE).

divulgare22.000 substancias químicas transportadas por mar

O profesor Luis Navarro, coordinador de Divulgare, explica que despois de traballar durante varios anos coa serie de proxectos Arcopol, centrados nos vertidos accidentais de hidrocarburos, “démonos conta de que a preparación para a loita contra os vertidos químicos está moito peor definida que a loita contra vertidos de petróleo”. O científico remarca que as verteduras químicas teñen “unha gran complexidade”, dado que hai máis de 2.000 substancias químicas diferentes encadradas nesta categoría que son transportadas polo mar. Lembra que “o transporte destas substancias creceu dun xeito importante nos últimos anos” e  por exemplo en 2015 foron máis de 215 millóns de toneladas de HNS as que se transportaron por mar e, entre 1987 e 2006, houbo máis de 100 accidentes con carga deste tipo en augas europeas. O incremento do transporte deste tipo de produtos aumenta tamén o risco de accidentes mariños, co problema engadido de que cada tipo de sustancia precisa dun protocolo de combate específico.

O papel de Divulgare

O principal obxectivo do proxecto é establecer protocolos de combate para os principais tipos de substancias e dar formación aos responsables e implicados na loita contra os vertidos no mar. A participación do grupo vigués, como explican os investigadores, céntrase en dous aspectos fundamentais. Por unha banda achegarán os seus coñecementos sobre os danos ambientais que poden provocar este tipo de vertidos e para a identificación das mellores prácticas ambientais na loita contra as verteduras. A segunda liña de actuación de Divulgare será a divulgación, creando e difundindo vídeos curtos dos resultados que se vaian obtendo no proxecto, e elaborando material audiovisual e gráfico que se utilizará nos cursos en liña que se van preparar ao abeiro do proxecto, continuando co traballo realizado ao abeiro dos proxectos Arcopol.

También te puede interesar