Galicia

Os pensionistas galegos, os que menos cobran do Estado, 140 € ao mes por debaixo da media

Avoa749,67 €, esa é a pensión media en Galicia, a máis baixa do Estado e 140 € menor que a media do conxunto do que reciben o resto dos pensionistas, que está en 888,53 €. Este é un dos datos difundidos este martes polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).

Nos mesmos indícase que 750.722 cobran algún tipo de pensión- xubilación, incapacidade, viuvez, orfandade ou a prol de familiares-. O 62% das pensións que se cobran en Galicia-465.525 en total- son de xubilación, e supoñen, de media, 849,58 €- fronte aos 927 da media estatal.

Polo que atingue ás preto de 186.500 viuvas galegas, cobran, de media, 534 € ao mes; os ; 68.592 galegos con incapacidade permanente, 817 € de media e os 24.000 beneficiarios da paga por orfandade, 365 €.

También te puede interesar