RGPD - Cookies
Galicia

A Xunta condenada por atraso «inadmisible e exorbitante» na concesión dunha prestación por dependencia

 XuntaO Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo ven de condenar á Xunta a pagar os atrasos da prestación por dependencia dunha muller por un “atraso inadmisible e exorbitante» na aprobación do seu Programa Individual de Atención, dado que dispoñía dunha proposta neste sentido dende 2011 e tiña dependencia recoñecida dende 2010.

Na sentenza, indícase que a muller dispoñía dun recoñecemento de dependencia de grao II nivel 2 dende decembro de 2010, que derivou nunha proposta de Programa Individual de Atención (PIA) con data novembro de 2011. Este programa aludía a unha prestación de libranza por coidados no ámbito familiar con data de efecto dende abril de 2011.

Posteriormente, no ano 2012, foi revisada a situación de dependencia da muller, clasificándoa nun grao III, nivel 1, e obtivo unha nova proposta de PIA con data febreiro de 2012, recoñecendo atrasos dende abril de 2011.

Non obstante, e ante a ausencia de contestación por parte da Xunta, a muller solicitou en outubro de 2014 o pagamento desta prestación e dos atrasos sen que, polo momento, se ditara resolución de aprobación do PIA.

O tribunal critica que a Administración demandada non dera luz verde á aprobación do PIA dentro do «prazo máximo de tres meses» dende a resolución, cuestión prevista na lexislación; así como que se ampare no ‘silencio negativo’, dado que a cuestión que se analiza non é o recoñecemento mesmo da dependencia, do que xa dispón a muller, senón a súa prestación concreta.

Nos fundamentos de dereito, a Sala asegura que non se trata dun «lixeiro atraso» na aprobación da PIA, que «se puidese xustificar pola preferencia ou prioridade outorgada na tramitación a outros supostos de maior gravidade», senón que se trata dunha «inactividade inadmisible que se prolongou e se está a manter durante un tempo exorbitante e manifestamente excesivo».

Ao mesmo tempo, o xulgado recorda que a muller «non ten recoñecido o menor grao de intensidade de dependencia», nin «tampouco pode negarse efectividade ao seu dereito ás prestacións conforme ao calendario de aplicación progresiva da Lei 39/2006», a disposición final da cal terceira «recoñece a efectividade das prestacións no caso do grao III dende o ano 2007».

También te puede interesar