RGPD - Cookies
Galicia

O 70% das galegas que teñen familias monoparentais leva máis dun ano en paro, 11 puntos máis que a media do Estado

O 70% das paradas galegas que encabezan familias monoparentais leva máis dun ano en paro, un dato que supera en 11 puntos o da media do Estado. Un 48% delas xa supera os dous anos sen traballo, mentres que un 22% leva máis de 12 meses buscando emprego.

Segundo o terceiro informe sobre mulleres con responsabilidades familiares non compartidas e emprego, que elabora Adecco, o 30% de mulleres con responsabilidades familiares non compartidas en Galicia se atopa en situación de desemprego, o 70% ten emprego, pero un 10% só traballa días soltos: esta cifra tamén supera a da taxa de paro feminina no conxunto do Estado, que se sitúa no 22,5%.

Un 62% das enquisadas en Galicia séntese en inferioridade de condicións á hora de afrontar un proceso de selección, e opina que as empresas evitan contratalas debido á súa situación persoal. Na mesma liña, un 75% afirma que non consegue atopar unha xornada laboral axeitada ás súas necesidades familiares.

 

También te puede interesar