Galicia

A Universidade de Vigo non contratará máis personal…de momento

A Universidade de Vigo decidiu este venres, paralizar temporalmente a contratación de novo persoal.  O reitor explicou aos membros do conselo de Goberno que as actuacións que se vaian desenvolver sobre novas contratacións “se”establecerán no seu momento en función das respostas recibidas e das negociacións que sexa necesario iniciar”.

Salustiano Mato, afirmou que non recibiu a comunicación na que o Ministerio de Hacienda anuncia a súa intención de interpoñer recursos contra resolucións publicadas no BOE de convocatorias de prazas de funcionarios de corpos docentes, que sí cheou xa a outras universidades.

O reitor saliengtou que a Universidade ten a intención de “acatar a lexislación estatal e autonómica, sen renunciar ao diálogo e ás negociacións que sexan necesarias para garantir a calidade da docencia e, por suposto, salvagardando a autonomía universitaria e os dereitos do persoal”.

 

También te puede interesar