Galicia Literatura

Galicia sáese do mapa… lingüístico

O galego comeza a ter certo pulo incluso dentro das nosas fronteiras, a pesares de que sempre foi difícil ser profeta na propia terra. Segundo un informe do Gremio de Editores de Asturias, Galicia foi a comunidade autónoma con lingua cooficial na que máis libros se publicaron no idioma propio.

Un dato alentador, xa que máis do 57 por cento dos volúmenes editados o ano pasado estaban en galego. Síguelle os pasos o País Vasco, co 45,7 por cento da producción; Cataluña, Comunidade Valenciana e Baleares, con poco máis do 32 por cento dos libros en catalán, e Asturias, cun 20 por cento escrito en bable.

También te puede interesar